20 Tháng Mười Một, 2019

NTN – Thả Tất Cả Mọi Thứ Xuống 100 Cái Dao (Drop Everything On 100 Knives)

NTN – Thả Tất Cả Mọi Thứ Xuống 100 Cái Dao (Drop Everything On 100 Knives) Music: Unknown Brain – Say Goodbye (ft. Marvin Divine) [NCS […]
18 Tháng Mười Một, 2019

NTN – Xóa Kênh (Delete Channel)

NTN – Xóa Kênh (Delete Channel) Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. ntn vlog – NTN Vlogs
18 Tháng Mười Một, 2019

NTN – Trò Đùa Coca Mentos Với Bà Nội ( PRANK COCA MENTOS VS GRANDMOTHER )

NTN – Trò Đùa Coca Mentos Với Bà Nội ( PRANK COCA MENTOS VS GRANDMOTHER ) ► Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] Cảm ơn các […]
17 Tháng Mười Một, 2019

NTN – Thả Nút Play Vàng Từ Trên Cao Xuống (Drop Gold Play Button On High)

NTN – Thả Nút Play Vàng Từ Trên Cao Xuống (Drop Gold Play Button On High) ► Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] Cảm ơn các […]
14 Tháng Mười Một, 2019

NTN – Thả 100 Cái Dao Trên Cao Xuống (Droping 100 Knifes From The Air)

NTN – Thả 100 Cái Dao Trên Cao Xuống (Droping 100 Knifes From The Air) ► Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] Cảm ơn các bạn […]
13 Tháng Mười Một, 2019

NTN – 4K Gặp Tai Nạn PKL Chạy Tour Xuyên Việt HN To HCM

NTN – 4K Gặp Tai Nạn PKL Chạy Tour Xuyên Việt HN To HCM ► Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] Cảm ơn các bạn đã […]
31 Tháng Mười, 2019

NTN – Experiment: Thử Tạo Một Vụ Nổ Với 5000 Que Pháo Bông (Made An Explosion With 5000 Sparklers)

NTN – Experiment: Thử Tạo Một Vụ Nổ Với 5000 Que Pháo Bông (Made An Explosion With 5000 Sparklers) Music: 1:Egzod – Rise Up (ft. Veronica […]
31 Tháng Mười, 2019

NTN – 4K Thử Nhảy Xuống Đập Xả Nước (Jumping to the waterdam)

NTN – 4K Thử Nhảy Xuống Đập Xả Nước (Jumping to the waterdam) Music: Tobu – Hope [NCS Release] ► FB Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] […]
31 Tháng Mười, 2019

NTN – Experiment: Thử Đốt Pháo Bông Thả Vào Chai Coca (Fire Up Sparklers Then Throw In Coca Bottle)

NTN – Experiment: Thử Đốt Pháo Bông Thả Vào Chai Coca (Fire Up Sparklers Then Throw In Coca Bottle) ► Facebook Cá Nhân N.T.N: Mail: [email protected] […]